Soveltava liikunta


SOVELTAVA LIIKUNTA


Soveltava liikunta on sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Kaikki palvelut listattuna aakkosjärjestyksessä löytyvät osoitteesta

https://www.rovaniemi.fi/Palvelut